Trenerzy pracujący aktualnie w sekcji lekkiej atletyki MOSM Tychy:

 

Bogdan Przybycin, specjalizacja: biegi sprinterskie i skoki długie.

W MOSM wychował 11. medalistów mistrzostw Polski ( 2001-2020). Jego zawodnicy zdobyli dla klubu 201 medali imprez rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej (20 medali rangi mistrzostw Polski, w różnych kategoriach wiekowych). Koordynator sekcji LA MOSM w latach 2003-2005. Inicjator powstania sekcji lekkoatletycznej ( rok 2000 ) pod egidą MOSiR. Pomysłodawca i pierwszy wiceprezes tyskiego stowarzyszenia lekkoatletycznego SPLA (2010- 2015). Trener zaplecza Kadry Narodowej Juniorów.

 

Józef Gawlina, specjalizacja: biegi średnie oraz długodystansowe.

W MOSM wyszkolił jednego medalistę mistrzostw Polski. Nestor tyskiej lekkoatletyki. Przez wiele lat nauczyciel wychowania fizycznego w LO nr 1. Trener w klubie MKS Tychy. Jego zawodnicy zdobyli dla sekcji MOSM LA 46 medali (5 medali rangi MP). Trener Gawlina od 2005 roku do chwili obecnej jest koordynatorem tyskiej sekcji lekkoatletycznej MOSM.

 

Anna Chłopek - trener II klasy.

Ukończyła Akademię WF w Krakowie. W tyskim MOSM zajmuje się szkoleniem najmłodszych adeptów królowej sportu. W Tychach, Anna Chłopek jest koordynatorką ogólnopolskiego programu Lekkoatletyka Dla Każdego ( LDK ). Jej podopieczna zdobyła dla klubu MOSM 1. medal mistrzostw Śląska. 

 

Byli trenerzy sekcji lekkiej atletyki MOSM Tychy:

Kazimierz Jarzębak, specjalizacja: rzuty.

Nestor tyskiej LA. Wieloletni trener miotaczy w klubach, Górnik Lędziny i GKS Tychy. Inicjator powstania sekcji LA MOSM ( 2000 ). Podopieczni trenera Jarzębaka zdobyli dla MOSM 82 medale mistrzostw województwa i makroregionu. Koordynator sekcji LA MOSM w latach 2001-2002.

Jan Dera, specjalizacja: biegi sprinterskie oraz biegi płotkarskie.

Wybitny trener polskiej LA. W ogromnym dorobku śp. trenera Jana Dery notujemy wychowanie medalistki IO, oraz medalisty mistrzostw Świata. W czasie wolontariackiej pracy w MOSM, wychował jedną medalistkę mistrzostw Polski, która zdobyła dla MOSM 7 medali (1 medal rangi MP). 

Barbara Lalik, specjalizacja: rzuty.

Absolwentka katowickiej AWF. Dla MOSM LA jej podopieczni zdobyli 7 medali mistrzostw Śląska.

Krótki epizod szkoleniowy w sekcji lekkoatletycznej MOSM mieli: Joanna Muszyńska (3 medale mistrzostw województwa), Michał Nogaj, Krzysztof Muskała, Witold Kreihs (1 medal mistrzostw Śląska), Henryk Barów  

Z sekcją lekkiej atletyki MOSM Tychy wolontariacko współpracowali trenerzy: Lucyna Kałek oraz Marian Pielot.

Zawodnicy zdobyli dla sekcji LA MOSM Tychy 364 medale (2001-2021).

Zebrał i opracował: Bogdan Przybycin