W związku z nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, współzawodnictwo / zajęcia / wydarzenia sportowe oraz działalność obiektów sportowych możliwa jest:

„wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach na powyższej podstawie prawnej informuje, iż z dniem 27 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku zawiesza:
- świadczenie usług w obszarach organizacji wszystkich zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- prowadzenie treningów sportowych w sekcjach sportowych w ramach zajęć MOSM Tychy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych decyzjach dotyczących wznowienia zajęć i prowadzenia treningów na naszej stronie oraz na profilach społecznościowych.