Zarząd MOSM Tychy informuje, że od 2022 roku klub nie będzie opłacała badań lekarskich medycyny sportowej (zdolność do gry) dla zawodników klubu.

Powyższe jest spowodowane wzrostem o ponad 100% kosztów badań lekarskich, jak również okolicznością, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenie o zdolności dziecka do uprawiania danego sportu może zostać wydane zarówno przez lekarza medycyny sportowej, jak i przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełny komunikat: