Rozpoczynamy jubileuszową, 10. edycję plebiscytu „Tyskie Laury Sportowe”, w którym nasi Czytelnicy, Internauci oraz wszyscy kibice wybierają najpopularniejszych tyskich sportowców. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronuje mu redakcja tygodnika „Twoje Tychy”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscytowej zabawie.

Z całą pewnością na wyróżnienie zasłużyło wielu zawodników MOSM Tychy - poniżej dowiecie się, jak nominować sportowców MOSM, a następnie oddawać na nich głosy. Liczymy na Wasze wsparcie!

Zasady głosowania w I etapie

W pierwszym etapie każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po pięciu sportowców w kategorii „senior” i „młodzieżowiec””. Zgłoszenie sportowców odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: redakcja@twojetychy.pl w terminie do 6 grudnia 2018 r. W zgłoszeniu proponowanych sportowców należy podać jego imię i nazwisko oraz dyscyplinę, którą uprawia.

Zasady głosowania w II etapie

Po zakończeniu pierwszego etapu plebiscytu, zbierze się Kapituła Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2018 „Tyskie Laury Sportowe” i spośród nadesłanych przez uczestników zgłoszeń, dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii, którzy otrzymają nominację i wezmą udział w drugim etapie. Tutaj każdy uczestnik będzie mógł oddać swój głos na jednego sportowca – „seniora” oraz jednego „młodzieżowca” spośród nominowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem:

- kuponów, które będą publikowane na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, począwszy od 18.12.2018 r. do 29.01.2019 r. i które należy dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2018”, w terminie do 31.01.2019 r.,

- formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.tychy.pl, począwszy od 18.12.2018 r. do 29.01.2019 r.

SPONSOR GŁÓWNY NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW

Kogo zgłaszamy?

Do miana najpopularniejszych zgłaszać można sportowców, którzy urodzili bądź wychowali się w Tychach lub są wychowankami tyskiego klubu sportowego lub w 2018 roku reprezentowali barwy klubu mającego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.

Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem „senior” należy rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” należy rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go za „młodzieżowca”.

Kibice – kapituła – kibice

Po zakończeniu I etapu, do pracy przystąpi Kapituła Plebiscytu, w której zasiadać będzie pięć osób, reprezentujących MOSiR, tygodnik „Twoje Tychy”, Radę Sportu Miasta Tychy, tyskie środowisko trenerskie oraz tyskie środowisko biznesowe. Kapituła dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii. W drugim etapie kibice będą mogli głosować na sportowców, którzy otrzymają nominacje kapituły.

Listę nominowanych będziemy publikować na łamach tygodnika „Twoje Tychy” oraz na stronach www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.

Uwaga!

Biorąc udział w plebiscycie, trzeba pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze – każdy uczestnik może wypełnić i przysłać po jednym zgłoszeniu w każdym z dwóch etapów plebiscytu. I po drugie – można oddać swój głos wyłącznie na sportowców, którzy zostaną wybrani przez Kapitułę Plebiscytu i znajdą się na liście nominowanych sportowców. Głos oddany na sportowca spoza listy nominowanych będzie traktowany jako nieważny.

SPONSOR GŁÓWNY NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW

A potem losowanie i gala!

Każde zgłoszenie, oprócz wybranych sportowców powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika Plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail. To ważne, bo wśród uczestników plebiscytu, którzy zagłosują na wybranych sportowców w etapie II, zostaną rozlosowane nagrody. Dlatego tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn. spełniające wszystkie warunki, będą brały udział w losowaniu nagród, które odbędzie się w siedzibie MOSiR do 28 lutego przyszłego roku.

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród dla pięciu najpopularniejszych „seniorów” oraz pięciu najpopularniejszych „młodzieżowców” nastąpi podczas Gali „Tyskich Laurów Sportowych”, która odbędzie się do końca marca 2019 roku.

A zatem czekamy na pierwsze zgłoszenia kandydatów do „Tyskich Laurów Sportowych 2018”!

źródło: Leszek Sobieraj / "Twoje Tychy"